empower, educate, elevate

YOUR DIGITAL FINANCIAL JOURNEY

Rulla ner till innehåll

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

I en tid där den digitala sfären korsar alla aspekter av våra liv, utvecklas de traditionella paradigmen för finansiell kunskap. Projektet «Digital Finance 4 Youth» är ett banbrytande initiativ skräddarsytt för att ge nästa generation de verktyg, kunskap och självförtroende de behöver för att trivas i detta digitala finansiella landskap. Vi inser att dagens ungdomar navigerar i en värld av online-frestelser, från kryptovalutor till e-handel, och vi är här för att vägleda dem. Vårt uppdrag är att överbrygga klyftan mellan tjusningen med digital ekonomi och de grundläggande principerna för sund penninghantering. Genom innovativa e-lärande plattformar, spelifierade mobilappar och praktisk utbildning strävar vi efter att omdefiniera ekonomisk utbildning för den teknikkunniga generationen. Följ med oss och forma en framtid där unga hjärnor är utrustade inte bara för att förstå den digitala ekonomin, utan att leda den.

KONTEXT

Inför den digitala tidsålderns utmaningar kämpar många unga européer med ekonomiska beslut, särskilt de från missgynnade bakgrunder. Digital Finance 4 Youth inser riskerna med den digitala klyftan och de samhälleliga effekterna av oinformerade val. Vårt uppdrag? Det är att utrusta ungdomsarbetare med verktyg och kunskap, överbrygga klyftan mellan traditionell och digital finansiell kunskap. Tillsammans strävar vi efter att forma en ljusare, ekonomiskt informerad framtid för Europas ungdomar och deras samhällen.

PROJEKTET

Vi stärker Europas ungdomar inför en ljusare ekonomisk framtid! Digital Finance 4 Youth ägnar sig åt att utbilda ungdomsarbetare över hela Europa, särskilt i eftersatta områden, och betonar vikten av digital ekonomisk utbildning. Med ekonomiska utmaningar som en betydande bidragsgivare till ungdomars psykiska (o)hälsa, syftar vårt projekt till att utrusta nästa generation med de verktyg och kunskap de behöver för att trivas i den digitala tidsåldern. Kom med och forma en ekonomiskt informerad och motståndskraftig framtid för Europas ungdom!

MÅLSÄTTNINGAR

Frigör potentialen hos Europas ungdom! Digital Finance 4 Youth har ett uppdrag att utbilda ungdomsarbetare och nyckelintressenter, särskilt i Europas mer utsatta regioner. Våra mål? Utrusta dem med de avgörande digitala verktygen för ekonomisk utbildning som tar itu med kopplingen mellan ekonomiska utmaningar och ungdomars psykiska välbefinnande. Låt oss stärka våra ungdomar för en ekonomiskt säker framtid i den digitala världen!

MÅLGRUPPER

Lyft upp Europas ungdomar genom välgrundade ekonomiska val! Digital Finance 4 Ungdomar tar hänsyn till unga vuxna, föräldrar, pedagoger och lokala intressenter. Vår vision? Att utrusta dessa nyckelpersoner med expertis och resurser för att vägleda ungdomar mitt i den digitala finansiella eran. Låt oss förenas för att fostra en generation som är både digitalt kunnig och ekonomiskt klok!

RESULTAT

EN VERKTYGSSATS ONLINE

En onlineverktygslåda för ungdomsproffs och kvalificerade ungdomsarbetare som kommer att förbättra ungdomars kunskaper i grundläggande penninghantering och finansintelligens

EN MOBILAPP

En mobilapp med öppen källkod « Young Money » som gör det möjligt för utbildare, arbetsgivare och ungdomsproffs att uppleva, förstå och öva på viktiga färdigheter med ungdomar och lära dem finansiell intelligens i en spelmiljö

METODHANDBOK

Metodhandbok och en läroplan riktad till unga beslutsfattare

PROJEKTPARTNERS

FRANKRIKE

SVERIGE

ÖSTERRIKE

irland

Belgien

UNGERN

HITTA VÅRA SENASTE NYHETER PÅ FACEBOOK