empower, educate, elevate

YOUR DIGITAL FINANCIAL JOURNEY

Scroll down to content

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Egy olyan korszakban, amikor a digitális világ életünk minden területét áthatja, a pénzügyi műveltség hagyományos paradigmái átalakulóban vannak. A Digital Finance 4 Youth ” projekt egy úttörő kezdeményezés, amely arra irányul, hogy a következő generáció számára olyan eszközöket, ismereteket és önbizalmat adjon, amelyek segítségével boldogulni tudnak a digitális pénzügyi környezetben. Felismertük, hogy a mai fiatalok az online csábítások világában navigálnak, a kriptovalutáktól az e-kereskedelemig, és mi azért vagyunk itt, hogy eligazítsuk őket. Küldetésünk, hogy áthidaljuk a digitális pénzügyek csábítása és a helyes pénzkezelés alapelvei közötti szakadékot. Innovatív e-learning platformokon, játékosított mobilalkalmazásokon és gyakorlati képzéseken keresztül célunk, hogy újraértelmezzük a pénzügyi oktatást a technológia iránt fogékony generáció számára. Csatlakozzon hozzánk egy olyan jövő kialakításában, ahol a fiatal elmék nem csak a digitális gazdaság megértésére, hanem annak vezetésére is felkészülnek.

TARTALOM

A digitális kor kihívásaival szembesülve sok európai fiatal küzd a pénzügyi döntésekkel, különösen a hátrányos helyzetűek. A Digital Finance 4 Youth felismeri a digitális szakadék kockázatát és a tájékozatlan döntések társadalmi hatásait.

Küldetésünk?

Felruházni a fiatal munkavállalókat eszközökkel és tudással, áthidalva a hagyományos és a digitális pénzügyi műveltség közötti szakadékot. Célunk, hogy a jövőben az európai fiatalok és közösségeik pénzügyileg tájékozottabbak legyenek a jövőben.

A PROJEKT

Az európai fiatalok tájékozottságának fejlesztése egy szebb pénzügyi jövőért!

A Digital Finance 4 Youth célja, hogy Európa-szerte – különösen a hátrányos helyzetű területeken – ifjúságsegítőket képezzen, hangsúlyozva a digitális pénzügyi oktatás fontosságát. Mivel a pénzügyi kihívások jelentősen hozzájárulnak a fiatalok mentális egészségéhez, projektünk célja, hogy a következő generációt felvértezzük azokkal az eszközökkel és ismeretekkel, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy boldoguljanak a digitális korban. Csatlakozzon hozzánk, hogy pénzügyileg tájékozottabbá és tudatosabbá tegyük a jövő európai fiatal generációját!

CÉLOK

Az európai fiatalokban rejlő lehetőségek felszabadítása! A Digital Finance 4 Youth küldetése az ifjúságsegítők és a kulcsfontosságú érdekelt felek képzése, különösen Európa kevéssé fejlett régióiban.

Céljaink?

Felruházni őket a kulcsfontosságú digitális pénzügyi oktatási eszközökkel, foglalkozva a pénzügyi kihívások és a fiatalok mentális jóléte közötti összefüggéssel. Adjunk erőt fiataljainknak a digitális világban a pénzügyileg biztonságos jövő érdekében!

CÉLCSOPORT

Európa fiataljainak bajnoksága a tudatos pénzügyi döntéseken keresztül! A Digital Finance 4 Youth a fiatal felnőttekre, a szülőkre, a pedagógusokra és a helyi érdekeltekre összpontosít.

Víziónk?

Felruházni ezeket a kulcsszereplőket olyan szakértelemmel és forrásokkal, amelyekkel a digitális pénzügyi korszak közepette eligazíthatják a fiatalokat. Fogjunk össze, hogy egy olyan generációt neveljünk, amely egyszerre digitálisan képzett és pénzügyileg is okos!

EREDMÉNYEK

EGY ONLINE ESZKÖZTÁR

Egy online eszköztár ifjúsági szakemberek számára, akik a fiatalok alapvető pénzkezeléssel és pénzügyi intelligenciával kapcsolatos ismereteit kívánják fejleszteni.

MOBIL ALKALMAZÁS

Egy nyílt forráskódú mobilalkalmazás, a „Young Money”, amely lehetővé teszi a pedagógusok, a munkáltatók és az ifjúsági szakemberek számára, hogy megtapasztalják, megértsék és gyakorolják az alapvető készségeket a fiatalokkal, és játékkörnyezetben tanítsák meg nekik a pénzügyi intelligenciát.

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Módszertani kézikönyv és ifjúsági tanterv a fiatalsággal foglalkozó döntéshozók számára

A PARTNERSÉG

FRANCIAORSZÁG

SVÉDORSZÁG

AUSZTRIA

ÍRORSZÁG

Belgium

MAGYARORSZÁG

LEGFRISSEBB HÍREINK A FACEBOOKON