A KONTEXT

Az aktuális, gyorsan változó digitális környezetben a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetűek, gyakran egy keresztúton találják magukat a pénzügyi tervezés terén. A „Digital Finance 4 Youth” projekt számos kihívás megértéséből született meg, amellyel ezek az emberek szembenéznek. Sok fiatal felnőtt olyan környezetben nő fel, ahol a hivatalos pénzügyi oktatás vagy a mentorálás ritka, ez pedig olyan magas kockázatú döntésekre vezet, amelyek hatással vannak a személyes és szakmai életükre.

Ezeket a kihívásokat tovább súlyosbítja a digitális szakadék. Bár a digitális korszak számos lehetőséget kínál, ugyanakkor buktatókat is rejteget, különösen azok számára, akik nem rendelkeznek elegendő ismerettel. Az online platformok, bár kényelmesek, impulzív pénzügyi döntéseket, adósságspirált és a digitális pénzügyi eszközök megértésének hiányát is eredményezhetik.

Emellett szélesebb társadalmi következmények sem hagyhatók figyelmen kívül. Az egyéni pénzügyi döntések következményei kihatnak a közösségekre is, növelve a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket és a mentális egészségügyi problémákat. A „Digital Finance 4 Youth” projekt tudatában van ennek a súlyosságnak, és célja, hogy nyíltan kezelje ezeket a kérdéseket. A fiatalokat nevelőknek és más kulcsfontosságú szereplőknek szükséges eszközöket, képzést és erőforrásokat biztosítva a projekt egy lendületet hoz létre, lehetőséget teremtve a fiataloknak a tájékozott pénzügyi döntéshozatalra, ezzel elősegítve az egészségesebb közösségeket.

A PROJEKT

A „Digital Finance 4 Youth” kezdeményezés proaktív válaszként született a fiatalok, különösen az Európa hátrányos helyzetű térségeiből származó fiatalok előtt álló, egyre növekvő pénzügyi kihívásokra. Felismerve, hogy a pénzügyi nehézségek jelentős tényezőt jelentenek e fiatalok rossz mentális egészségi állapotában, a kezdeményezés célja, hogy az ifjúságsegítők és a kulcsfontosságú érdekelt felek megfelelő készségekkel és eszközökkel rendelkezzenek a hatékony digitális pénzügyi oktatáshoz.

A mai digitális világ egyszerre kínál lehetőségeket és buktatókat, ezért alapvető fontosságú, hogy a fiatalok ne csak arra legyenek felkészülve, hogy eligazodjanak ebben a térben, hanem arra is, hogy pénzügyi jólétük érdekében kihasználják azt. A projekt arra törekszik, hogy áthidalja a hagyományos pénzügyi ismeretek és a digitális készségek közötti szakadékot, és a kettőt összevonva átfogó oktatást nyújtson.

Emellett a projekt felismeri, hogy az ifjúságsegítők, mint sok fiatal életének első vonalbeli szereplői, létfontosságú szerepet játszanak a fiatalok pénzügyi kilátásainak alakításában. Azáltal, hogy a szükséges forrásokkal látja el őket, a projekt reméli, hogy elősegíti a pénzügyekben jártas fiatalok generációjának kialakulását, akik képesek megalapozott döntéseket hozni, amelyek stabil és jóléti élethez vezetik őket.

CÉLOK

Az „Digital Finance 4 Youth” kezdeményezés az Európai fiatalokat célozza meg, különösen azokat, akik hátrányos helyzetű szektorokból származnak, és elengedhetetlen digitális pénzügyi készségeket kíván nyújtani a jelenlegi korszakban. Felismerve az oktatás pénzügyi területén történő mély hatását a jóllétre és a mentális egészségre, a projekt különféle célokat tűzött ki:

Digitális pénzügyi oktatás: A projekt arra törekszik, hogy a fiatal munkavállalóknak biztosítsa azokat az eszközöket és képzést, amelyek segítenek áthidalni a hagyományos pénzügyi ismeretek és a mai digitális követelmények közötti szakadékot. Biztosítja, hogy a fiatalok elsajátítsák az online pénzügyi eszközöket és platformokat.

Mentális egészség: Tudva a pénzügyi nehézségek és a mentális egészség közötti kapcsolatot, a projekt erőforrásokat és támogatást kínál azoknak, akik a pénzügyi stressz problémáival küzdenek.

Érdekelt felek bevonása: A projekt együttműködést keres az európai vezető szereplőkkel, különösen azokban a régiókban, ahol az oktatás terén kevések az anyagi források. A projekt partnerségeket keres oktatókkal, közösségi vezetőkkel és pénzügyi intézményekkel, hogy erős támogatói hálózatot hozzon létre.

Közösségi hatás: Az kezdeményezés támogatja a közösségi pénzügyi oktatási programokat, hangsúlyt fektetve az egymástól tanulásra és a mentorálásra. Értékeli a jobb pénzügyi oktatás szélesebb társadalmi-gazdasági előnyeit.

Fenntarthatóság: A projekt gondoskodik arról, hogy eszközei relevánsak maradjanak egy változó pénzügyi környezetben, és fenntartható tanulási keretet hoz létre.

Végső soron a „Digital Finance 4 Youth” egy holisztikus stratégiát mutat be, amely a jelenlegi kérdéseket kezeli, miközben előkészíti a teret a jövőre.

CÉLCSOPORTOK

A projekt célja elsősorban a következő

  • Hátrányos helyzetű fiatal felnőttek.
  • Az online játékok és szerencsejátékok függőségében szenvedő fiatal felnőttek szülei és partnerei.
  • NEET-ként azonosított fiatalok (nem az oktatásban, foglalkoztatásban vagy képzésben részt vevő fiatalok).
  • Lakásszövetkezetek, amelyek segíteni kívánnak fiatal lakóiknak a pénzügyeik kezelésében.
  • Oktatási intézményekben és közösségi támogató központokban dolgozó ifjúságsegítők.
  • Az autizmussal vagy adóssággal kapcsolatos mentális egészségügyi problémákkal küzdő emberekkel foglalkozó pályaválasztási tanácsadók.
  • Toborzási tanácsadók, frontvonalban dolgozók, helyi önkormányzati támogató munkatársak és szolgálatvezetők.
  • Helyi döntéshozók és a pénzügyi szektor kulcsszereplői.

Ezeket a célcsoportokat a projekt erőforrásaiból és képzéséből származó potenciális előnyök alapján határozták meg, biztosítva ezzel a kezdeményezés széles körű és tartós hatását.